Puun myyntitulon verotus

Puusta saatavaa tuloa verotetaan pääomatulona. Metsänomistaja on velvollinen tekemään veroilmoituksen 2C-lomakkeella. Metsänomistajalle voi syntyä metsätalouden harjoittamisesta myös ansiotuloja, mikäli hän valmistaa itse omasta metsästään myytävää puutavaraa. Metsänomistajan verovuosi on kalenterivuosi. Puun myyntitulon verotuksessa noudatetaan niin sanottua kassaperiaatetta, eli tulot ovat sen vuoden tuloa, milloin ne ovat nostettavissa ja samoin kulut ovat sen vuoden kuluja, milloin ne ovat tositteen mukaan maksettu.

Verottaja saa tiedon puunmyyntituloista puun ostajien vuosi-ilmoituksilta sekä metsänomistajan antamasta veroilmoituksesta. Menojen ilmoittaminen jää siis metsänomistajan oman huolellisuuden varaan. Verovuoden tuloista vähennetään metsätalouden harjoittamiseen liittyvät menot ja erotusta verotetaan kulloinkin voimassaolevan pääomaverokannan mukaan.

Verotusyhtymien ja arvonlisäverovelvollisten metsänomistajien on annettava veroilmoitus verovuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Muistiinpanot ja tositteet pitää säilyttää verovuoden jälkeiset kuusi vuotta. 2014 verovuoden muistiinpanot pitää säilyttää siis 2020 loppuun saakka.

UPM tarjoaa puukauppa-asiakkailleen metsäveroilmoitusten täyttöpalvelua, missä kirjanpidon ammattilaiset täyttävät metsänomistajan puolesta metsätalouden veroilmoituslomakkeet. Palvelu on maksullinen ja verovähennyskelpoinen metsätalouden verotuksessa.

Lue lisää UPM Metsäveropalvelusta. ​ 

Lue koko artikkeli
Puun

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Arvonlisäverotus, UPM Metsäveropalvelu, Metsävähennyspohja, Osto- ja myyntitarjous, Käteiskauppa
 • Pieni metsäsanasto

  • A M

   Metsäverotus

   Metsätalouden tulosta maksettava vero, joka on vuoden 2005 jälkeen perustunut myynneistä kertyneisiin tuloihin vähennysten jälkeen.

   Myyntiverotus

   Puun myyntituloihin perustuva metsäverotus, jonka mukaan tuloja verotetaan pääomatuloina ja niille määrätyllä veroasteella.