Puukaupan kulku

​Puukauppa alkaa metsäkäynnillä, jonka yhteydessä kartoitetaan metsän hakkuu- ja hoitotoimenpidetarpeet. Metsäkäynnillä omistajan läsnäolo ei ole välttämätöntä, jos metsä sijaitsee esimerkiksi kaukana omistajan asuinpaikasta. Metsäasiakasvastaava tarvitsee vain kiinteistötunnuksen ja mahdollisesti metsästä laaditun metsäsuunnitelman.

Metsäkäynnin jälkeen metsäasiakasvastaava laatii yhdessä asiakkaan kanssa ajankohtaiset toimenpide-ehdotukset ja laskelman puukauppatuloista. Tämän jälkeen laaditaan metsänhakkuusopimus.

Sopimukseen voivat kuulua kaikki puukauppaan liittyvät toimenpiteet ennakkotöistä jälkitoimenpiteisiin, joten koko puukauppa hoituu asiakkaan kannalta mahdollisimman yksinkertaisesti. Sovittujen hakkuiden jälkeen suoritetaan loppumittaukset ja tilitetään puukauppatulot metsänomistajalle. Yksinkertaisimmin pääset alkuun ottamalla yhteyttä yhteyttä UPM:n metsäasiakasvastaavaan.

Tutustu UPM Puukauppaan.  

 

 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Uudistushakkuu , Puukaupan ennakko- ja jälkityöt, Pystykauppa, Metsäkäynti, UPM Puukauppa
  • Video

  • Pieni metsäsanasto

    • H M P

      Metsänhakkuusopimus

      Pystykaupassa tehtävä kauppakirja, jolla myyjä antaa ostajalle oikeuden hakata metsästään sopimuksessa määritetyt puut.