Pienpuun korjuu metsäenergiaksi

Pienpuuta kerätään energiakäyttöön pääasiassa nuorten metsien harvennusten yhteydessä. Uusi korjuuteknologia mahdollistaa ns. joukkokäsittelyn. Tässä käsittelyssä hakkuukoneen kuljettaja kerää samanaikaisesti monta runkoa hakkuulaitteeseen, minkä jälkeen 2–4 runkoa menee samalla kertaa karsintaterien läpi ja katkaisusaha katkaisee kaikki rungot yhdellä sahauksella.

Nykyään myös runkojen latvusosat voidaan kerätä energiapuuksi kasoihin ainespuukasojen viereen. Tällä tekniikalla korjuun tuottavuus on noussut nuorten metsien harvennuksessa. Se puolestaan alentaa hakkuukustannuksia hakattua kuutiometriä kohden ja mahdollistaa taloudellisten syiden takia rästiin jääneiden nuorten metsien hoitohakkuita.

Lue lisää harvennushakkuista» 

 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsäenergia, Metsäenergian metsänhoidolliset edut, Hakkuutähteiden korjuu metsäenergiaksi, Metsäenergian käytön ympäristövaikutukset, UPM Metsäenergia. Puhdasta ja edullista energiaa nyt ja tulevaisuudessa.
  • Pieni metsäsanasto

    • E M P

      Pienpuu

      Pieniläpimittainen, ainespuun mitat täyttämätön puu. Käytetään yleisimmin metsäenergiaksi tai kotitalouksien polttopuuksi.