Mitä vaihtoehtoisia ratkaisuja omistajanvaihdokseen on?

​Metsätilan omistajanvaihdos voidaan luopujan elinaikana toteuttaa kaupalla, lahjalla tai lahjanluonteisella kaupalla. Normaalissa kaupassa kauppahinta on yli ¾ kaupan kohteena olevan omaisuuden käyvästä arvosta. Lahjanluonteisessa kaupassa se on enintään tai alle ¾, jolloin käyvän arvon ja kauppahinnan erotus katsotaan lahjaksi, josta määrätään maksettavaksi lahjavero.

Muutoin luovutukseen liittyy normaalit kaupan veroseuraamukset. Ostaja maksaa varainsiirtoveron, joka on 4 % metsätilan kauppahinnasta. Myyjälle voi aiheutua kaupasta ja lahjanluonteisesta kaupasta luovutusvoittoveroseuraamuksia elleivät sukupolvenvaihdoksen luovutusvoittoverovapauden edellytykset täyty. Lahjasta puolestaan tulee maksettavaksi lahjavero, joka määräytyy lahjan käyvän arvon mukaan.

Mikäli omistajanvaihdosta ei toteuteta elinaikana, voi metsänomistaja määrätä omaisuutensa jakautumisesta ja saajista testamentilla.

Lue lisää UPM Sukupolvenvaihdos -palvelusta.
 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsänomistajan oikeudet ja velvollisuudet, Metsälaki, Miksi metsänuudistamisesta kannattaa sopia heti puukaupan yhteydessä?
metsätilan sukupolvenvaihdos