METSO – Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma

METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden suojeluohjelma. Vapaaehtoisuuteen perustuva METSO on hyvä väylä suojelusta kiinnostuneelle metsänomistajalle

METSO-ohjelman tavoitteena on vakiinnuttaa metsäluonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys kehittämällä talousmetsien luonnonhoitoa ja parantamalla suojelualueverkostoa Etelä-Suomessa. Ohjelma perustuu kokonaan metsänomistajien vapaaehtoisuuteen.

UPM on aktiivisesti mukana METSO-ohjelmassa ja näkee sen oleellisena osana metsäpalvelukokonaisuuttaan. UPM tarjoaa metsänomistajille valikoiman erilaisia luonnonhoitopalveluja, joiden toteuttamiseen on mahdollista hakea rahoitusta METSO-ohjelman kautta. UPM toimii myös välittäjänä METSO-ohjelman luonnonarvojen kaupassa.

Jos olet kiinnostunut lisäämään oman metsäsi monimuotoisuutta, ota yhteyttä UPM:n metsäasiakasvastaavaan. Hän neuvoo parhaan tavan osallistua monimuotoisuuden toimintaohjelmaan.


 

 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Luonnonmetsät, Uhanalainen rupilisko METSO-verkostohankkeessa, Pyhänpää - WWF:n Perintömetsä, Metsänomistamisen erilaiset tavoitteet, Metsien monimuotoisuus
  • Pieni metsäsanasto

    • M

      Metso

      Etelä-Suomen metsien monimuotoisuutta turvaava suojeluohjelma. Sen tarkoituksena on vapaaehtoisuuteen perustuen suojella erilaisia metsäluonnon kohteita. Metso-ohjelman mukaisia suojelukohteita voivat mailtaan esittää kaikki metsänomistajat, jotka omistavat metsää Etelä-Suomessa, Oulun läänin länsiosassa tai Lapin läänin lounaisosassa. Suojelusta maksettavat korvaukset ovat tapauskohtaisia ja ne maksetaan valtion Metso-ohjelmaan osoittamista varoista.