Metsien rakenne

​Metsien rakenne tarkoittaa sitä minkälaisia puita ja missä kasvuvaiheessa ne ovat metsässä. Vaihteleva metsien rakenne edistää monimuotoisuutta. Eri lajit tarvitsevat eri-ikäisiä metsiä ja puita elinympäristöikseen.

Nykyaikaisilla metsänhoitomenetelmillä säilytetään ja luodaan metsissä luontaisesti esiintyvää rakenteellista vaihtelua. Talousmetsissä jäljitellään metsien luontaisia rakennepiirteitä esimerkiksi jättämällä säästöpuita ja kasvattamalla metsiä sekapuustoisina.

Tee hauskoja metsätestejä»

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsäluonnon monimuotoisuuden edistäminen, Rauduskoivu, Kuusi, Mänty, Kehnäsieni
 • Pieni metsäsanasto

  • L S

   Sekametsä

   Kahden tai useamman puulajin muodostama metsikkö. Nykyään pyritään metsiä kasvattamaan usein sekametsinä ja niin, että myös viljellen uudistetuissa havumetsissä on noin 10 %:n lehtipuuosuus.

   Säästöpuu

   Avohakkuualoille pysyvästi jätettävät puut tai puuryhmät, joiden tarkoituksena on edistää luonnon monimuotoisuutta ja kaunistaa maisemaa.