Metsäenergian käytön ympäristövaikutukset

Metsäenergiaa on suoraan metsästä saatava energiapuu, kuten pienikokoinen puusto ja kannot. 
Metsäenergian käyttö lisääntyy koko ajan. Uusiutuvana energianlähteenä sen hiilidioksidipäästöt ovat pitkällä aikavälillä huomattavasti fossiilisia polttoaineita alemmat, joten se on hyvin ympäristöystävällinen valinta. Suomessa metsät kasvavat vuosittain poistumaa enemmän, joten puubiomassan kokonaismäärä lisääntyy jatkuvasti.

Yhdistetyssä aines- ja energiapuun korjuussa otetaan metsän tasapaino tarkkaan huomioon. Energiapuun korjuukohteet on ravinteiden poistumisen vuoksi valittava huolellisesti.

Metsäenergian korjuun yhteydessä osa puiden latvusmassasta ja kannoista jätetään aina korjaamatta kasvupaikan ravinnetasapainon ja monimuotoisuuden kannalta tärkeän lahopuun turvaamiseksi. Metsäenergian käyttö ei näin ollen vaaranna metsän monimuotoisuutta ja kestävää kasvua.

UPM:llä on johtavana metsäenergian käyttäjänä ajanmukaisin ja asiantuntevin tieto metsäenergian korjuusta. Ota yhteyttä UPM:n metsäasiakasvastaavaan ja varmista sopivin hoitomuoto metsällesi.

Lue lisää hakkuutähteiden korjuusta metsäenergiaksi»
 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsäenergia, Hakkuutähteiden korjuu metsäenergiaksi, Pienpuun korjuu metsäenergiaksi, Metsäenergian metsänhoidolliset edut, UPM Metsäenergia. Puhdasta ja edullista energiaa nyt ja tulevaisuudessa.
 • Pieni metsäsanasto

  • E K M

   Kestävyys

   Metsätaloudessa kestävyydellä tarkoitetaan metsäluonnon käyttöä siten, etteivät sen monimuotoisuus, tuotoskyky, uudistuminen tai terveydentila vaarannu.
   Kestävyyteen kuuluu myös tapa toimia sosiaalisesti kestävällä tavalla.