Metsäenergia

Metsäenergia on kotimainen uusiutuva energialähde. Metsäenergialla voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja täten ehkäistä ilmastonmuutosta.

Metsästä kerätyt hakkuutähteet, kannot ja pienpuu haketetaan metsähakkeeksi, josta tuotetaan lämpö- ja voimalaitoksissa metsäenergiaa.

Metsäenergia on vain osa puuperäisestä energiasta. Metsäteollisuuden puupohjaiset jäteliemet ja teollisuuden jätepuu ovat merkittäviä energian tuotannon polttoaineita. Suomen kokonaisenergiankulutuksesta viidennes katetaan puuperäisellä energialla.

Lue lisää metsäenergian metsänhoidollisista eduista»

  

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsäenergian metsänhoidolliset edut, Pienpuun korjuu metsäenergiaksi, UPM Metsäenergia. Puhdasta ja edullista energiaa nyt ja tulevaisuudessa. , Hakkuutähteiden korjuu metsäenergiaksi, Kantojen korjuu metsäenergiaksi
  • Video

  • Pieni metsäsanasto

    • E J M P

      Metsäenergia

      Hakkuutähteet, pienikokoiset raivaus- ja ensiharvennuspuut sekä kannot ja lumpit ovat metsäenergiaa eli suoraan metsästä saatavaa energiapuuta.