Metsänomistamisen erilaiset tavoitteet

Metsänomistaminen edellyttää metsäomaisuuden hoitoa ja vaalimista. Metsänomistajilla on erilaisia tavoitteita oman metsänsä osalta, jotka vaikuttavat metsänkäsittelytapoihin ja metsänkasvatuksen tavoitteisiin.

Metsä voi merkitä omistajalleen paikkaa virkistäytyä, sijoituskohdetta joka tuottaa tuloa tai vaikka paikkaa toteuttaa omia ympäristötavoitteita. Nämä tavoitteet ovat aina metsänhoidon suunnittelun lähtökohtana.

Metsäsuunnitelma on metsäomaisuuden hoidon ja hallinnan käsikirja, jonka avulla erilaisten tavoitteiden toteutuminen voidaan varmistaa. Metsässä tehtävissä toimenpiteissä voidaan painottaa esimerkiksi maisemanäkökulmia, riistan elinolosuhteita tai monimuotoisuuden turvaamista. Lue lisää UPM Metsäsuunnitelmasta.

Metsänhoidon eri painotukset eivät sulje pois muita tavoitteita, vaan metsätilalla voidaan painottaa eri alueilla eri arvoja. Metsässä tehtävillä toimenpiteillä edistetään omien tavoitteiden toteutumista. Eri tavoitteiden yhdistäminen huomioidaan toimenpiteitä suunniteltaessa. Monimuotoinen metsä, jossa on eri-ikäistä puustoa, antaa omistajalleen tuloa, tarjoaa paikan harrastaa ja mahdollistaa monipuolisen metsälajiston hyvät elinolosuhteet. 

Mitä metsänhoitoon kuuluu? Katso täältä»Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsänhoidon tavoitteet, Metsäsuunnitelma, UPM Metsäsuunnitelma, Metsävalokuvaus, Suppilovahvero-savuporokeitto
 • Video

 • Pieni metsäsanasto

  • M

   Metsä

   Ekosysteemi, joka on puuston ja muun kasvillisuuden peittämä. Metsään kuuluvat maaperä sekä siihen liittynyt elollinen luonto. Metsäekosysteemi ja siihen kuuluvat lajistot ovat jatkuvassa muutostilassa.

   Metsäsuunnitelma

   Metsätilalle tehty metsien hoito- ja käyttösuunnitelma. Tavallisesti suunnitelma tehdään 10 vuodeksi ja siihen sisältyy metsäkartta kuviokohtaisine metsätietoineen ja toimenpide-ehdotuksineen.