Metsänhoidon tavoitteet

Metsänhoito perustuu aina metsänomistajan näkemykseen metsän hoitamisen tavoitteista. Erilaisia tavoitteita on yhtä monta kuin on metsänomistajiakin. Metsäasiakasvastaavan kanssa yhdessä tehty tavoitteiden kartoitus on paras lähtökohta metsänhoidon suunnitteluun.

Taloudellisesti kannattava metsätalous ei sulje pois muita metsänhoidon tavoitteita. Esimerkiksi osa metsäalasta voidaan jättää täysin metsänkäsittelyn ulkopuolelle tai maisema- ja luontoarvot voidaan ottaa metsänhoidossa korostetusti huomioon.

UPM on hankkinut vankkaa kokemusta metsänhoidosta omissa metsissään, joita on noin 770 000 hehtaaria. Näissä metsissä metsänhoitotoimenpiteet vaihtelevat esimerkiksi luontoarvojen mukaan.

Sinulle sopivin tapa hoitaa metsiäsi löytyy, kun otat yhteyttä UPM:n metsäasiakasvastavaan. Yhdessä voitte suunnitella metsällesi parhaat metsänhoitotoimenpiteet.

Lue lisää UPM Metsäsuunnitelmasta ja UPM Metsän tilannekartoituksesta.
 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsänomistamisen erilaiset tavoitteet, Metsäsuunnitelma, Tuotekortit, UPM Metsäsuunnitelma, Metsän terveys
 • Video

 • Pieni metsäsanasto

  • M

   Metsälaki

   Suomen metsien hoitoa ja käyttöä ohjaa ja säätelee metsälaki. Sitä sovelletaan kaikkien omistajaryhmien metsätalousmailla. Metsälain tavoitteena on edistää metsien kestävää käyttöä ja monimuotoisuutta. Metsälakia uudistettiin vuoden 2014 alusta, jotta se vastaisi paremmin metsänomistajien tavoitteissa ja metsäsektorin toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin.  

   Metsänhoito

   Kaikki ne metsissä tehtävät työt, joiden tarkoituksena on uudistaa tai kasvattaa metsiä kestävästi sekä edistää luonnon monimuotoisuutta ja metsien monikäyttömahdollisuuksia.

   Metsäsuunnitelma

   Metsätilalle tehty metsien hoito- ja käyttösuunnitelma. Tavallisesti suunnitelma tehdään 10 vuodeksi ja siihen sisältyy metsäkartta kuviokohtaisine metsätietoineen ja toimenpide-ehdotuksineen.