Metsäluonnon monimuotoisuuden edistäminen

Nykyaikainen kestävä metsätalous ottaa huomioon luonnon monimuotoisuuden. Talousmetsien luonnonhoitotoimet ovat keinoja metsien biologisen monimuotoisuuden ja elinympäristöjen laadun turvaamiseksi. Esimerkiksi säästöpuiden jättäminen uudistusalalle on luonnonhoitoa.

Luonnonhoitotoimilla luodaan tai ylläpidetään monimuotoisuuden kannalta tärkeitä metsien rakennepiirteitä. Metsänhoitotoimenpiteitä suunniteltaessa metsänomistajan näkemys metsänhoidon tavoitteista on aina lähtökohtana. Metsänomistaja voi halutessaan painottaa monimuotoisuusarvoja metsänsä hoidossa ja käytössä lakien ja sertifioinnin vaatimuksia laajemmin.

Talousmetsien luonnonhoito on kustannustehokas tapa turvata luonnon monimuotoisuus omassa metsässä. Esimerkiksi UPM:n kehittämällä säästöpuuryhmän poltto -palvelulla saadaan aikaan nopea monimuotoisuushyöty taloudellisesti pienellä panostuksella. Lue lisää UPM Säästöpuuryhmän poltosta.  

Oman metsäsi erikoistarpeet tulevat parhaiten huomioitua, kun keskustelet UPM:n metsäasiakasvastaavan kanssa. Osana metsäpalveluvalikoimaa UPM tarjoaa monipuolisia luonnonhoitopalveluja yksityismetsiin.Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsien rakenne, Metsien monimuotoisuus, Arvokkaat elinympäristöt, Lahopuu, Luontaiset puulajit
  • Video

  • Pieni metsäsanasto

    • L S

      Luonnon monimuotoisuus

      Sillä tarkoitetaan lajien välistä ja niiden sisäistä perimän aiheuttamaa vaihtelua, lajien ja niiden elinympäristöjen runsauden vaihtelua ja myös elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutusta.