Metsäkäynti

Metsänomistajilla on erilaisia metsänomistamisen tavoitteita. Voit painottaa metsänkäsittelyssä esimerkiksi luontoarvoja, taloudellista tuottoa tai virkistyskäyttöä. Metsäkäynti ja metsänomistajan toiveet luovat perustan, jolle metsänkäsittelyä suunnitellaan.

Tarvittavat toimenpiteet selviävät metsäkäynnin yhteydessä. Mikäli metsänomistaja on kiireinen tai asuu kaukana metsästään, paikalliset metsäasiantuntijat voivat tehdä metsäkäynnin myös ilman metsänomistajan läsnäoloa. Yhdessä tehdyn suunnitelman pohjalta metsänomistaja tekee päätökset hakkuu- ja metsänhoitotöistä.

Tarvekartoituksessa hyvä apu on myös voimassa oleva metsäsuunnitelma. Metsäsuunnitelma antaa kokonaiskuvan metsän tilasta ja tarpeista. Sovi UPM:n metsäasiakasvastaavan kanssa maksuton metsäkäynti. Hän kertoo metsäsi hakkuu- ja hoitotarpeet ja antaa asiantuntevat neuvot toimenpiteisiin.


Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Puukaupan kulku, Oman auton käyttö, Metsänomistamisen erilaiset tavoitteet, Metsänhoidon tavoitteet, Uudistushakkuu
  • Video

  • Pieni metsäsanasto

    • M

      Metsäsuunnitelma

      Metsätilalle tehty metsien hoito- ja käyttösuunnitelma. Tavallisesti suunnitelma tehdään 10 vuodeksi ja siihen sisältyy metsäkartta kuviokohtaisine metsätietoineen ja toimenpide-ehdotuksineen.