Metsäenergian metsänhoidolliset edut

Metsäenergian kerääminen hakkuun yhteydessä parantaa tulevien metsänhoitotöiden laatua. Metsänuudistaminen helpottuu, koska päätehakkuun jälkeen maa voidaan heti muokata istutusta varten tai istuttaa alue istutuskoneella.

Mikäli oksia, latvoja ja kantoja ei kerättäisi lainkaan, lahoamisen odottaminen hidastaisi metsänuudistamistyötä. Kantojen poistaminen nostaa myös maanmuokkauksen ja istutuskoneen tuottavuutta. Metsäntutkimuslaitoksen tutkimusten mukaan hakkutähteen keruu nostaa maanmuokkauksen tuottavuutta jopa 20 prosenttia ja kannonnosto jopa 5 prosenttia.

Lisäksi metsäenergian keruulla on myönteisiä vaikutuksia lahottajasienten torjuntaan. Tehokkain tapa torjua Suomen pahinta lahottajasientä juurikääpää on kerätä hakkuun yhteydessä kannot metsäenergiaksi, jolloin itiöpesäkkeet poistuvat metsästä.

Lue lisää kantojen korjuusta» 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsäenergia, UPM Metsäenergia. Puhdasta ja edullista energiaa nyt ja tulevaisuudessa. , Hakkuutähteiden korjuu metsäenergiaksi, Pienpuun korjuu metsäenergiaksi, Kantojen korjuu metsäenergiaksi
  • Pieni metsäsanasto

    • E H M P

      Pienpuu

      Pieniläpimittainen, ainespuun mitat täyttämätön puu. Käytetään yleisimmin metsäenergiaksi tai kotitalouksien polttopuuksi.