Luontaiset puulajit

Suomalainen metsätalous perustuu kotimaisiin puulajeihin. Luontaisia pääpuulajeja Suomessa ovat kuusi, mänty ja koivu. Puut muodostavat suuren osan metsien biomassasta, joten niillä on keskeinen rooli metsäekosysteemien toiminnassa.

Puulajeilla on luontaiset levinneisyysalueensa ja muu metsälajisto on sopeutunut elämään näillä alueilla luontaisesti esiintyvien puulajien yhteydessä. Alueelle luontaisten puulajien käyttö metsänkasvatuksessa turvaa siten luonnon monimuotoisuutta.

Tee testi - mikä puulaji olet»Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsien monimuotoisuus, Raita, Rauduskoivu, Kuusi, Mänty
  • Pieni metsäsanasto

    • L

      Luonnon monimuotoisuus

      Sillä tarkoitetaan lajien välistä ja niiden sisäistä perimän aiheuttamaa vaihtelua, lajien ja niiden elinympäristöjen runsauden vaihtelua ja myös elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutusta.