Luonnonmetsät

Luonnonmetsillä tarkoitetaan metsiä, joihin ihmisen toiminta ei ole vaikuttanut. Luonnonmetsät kehittyvät luontaisten häiriöiden, kuten metsäpalojen ja myrskytuhojen, muokatessa metsien rakennetta pitkän ajan kuluessa.

Suomessa jäljellä olevat luonnonmetsät sijaitsevat lähinnä Itä- ja Pohjois-Suomen erämaaseuduilla ja ovat käytännössä rajattu kokonaan metsätaloustoiminnan ulkopuolelle metsäsertifioinnin ja suojeluohjelmien kautta.

Mikä lintu olet? Tee testi»Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Arvokkaat elinympäristöt, METSO – Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, Metsien monimuotoisuus, Lahopuu, Luontaiset puulajit
  • Pieni metsäsanasto

    • L M

      Metsäsertifiointi

      Vapaaehtoisuuteen perustuva sopimus, jonka perusteella riippumaton osapuoli tarkastaa (auditoi), että sertifiointiin sitoutuneet tahot toimineet kansallisesti sovittujen kriteerien mukaisesti. Metsäsertifioinnilla osoitetaan metsäteollisuuden asiakkaille, että metsästä saatavat raaka-aineet on tuotettu ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Lähes kaikki Suomen metsät on sertifioitu.