Lepänkääpä

​Lepänkääpä, kuten muutkin käävät, on lahottaja, jonka ansiosta kuolleet puut lahoavat ja vapauttavat ravinteet maaperään muiden kasvien käyttöön. Siitä on hyötyä monimuotoisuuden lisääjänä.
Lue koko artikkeli
​Tämän valkolahoa aiheuttavan käävän löytää usein tervalepältä. Myös harmaaleppä ja pähkinäpensas ovat lepänkäävän isäntäpuita. Laji on yleinen Etelä- ja Keski-Suomessa, pohjoisempana sitä tapaa harvemmin.

Lepänkäävän itiöemä on nuorena kellanruskea ja yläpinnaltaan nukkainen. Yksivuotinen itiöemä muuttuu myöhemmin karvattomaksi ja punaruskeaksi. Lepänkäävän seuralaislaji, voikääpä, kasvaa edellisvuotisten itiöemien päällä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsien monimuotoisuus, Lahopuu, Raita, Koivunkantosieni, Känsätuhkelo
  • Pieni metsäsanasto

    • K L

      Luonnon monimuotoisuus

      Sillä tarkoitetaan lajien välistä ja niiden sisäistä perimän aiheuttamaa vaihtelua, lajien ja niiden elinympäristöjen runsauden vaihtelua ja myös elollisen ja elottoman luonnon vuorovaikutusta.