Lannoitus

Lannoitus tekee maaperästä ravinteikkaamman. Eri ravinteita käyttämällä parannetaan puiden kasvua ja terveyttä.

Metsien lannoitus on kannattava metsänhoidon toimenpide, koska oikein käytettynä se nopeuttaa ja lisää metsän kasvua. Vanha sääntö kuuluukin: kun metsän lannoitukseen uhraa yhden euron, tämä sijoitus tuottaa kolme euroa takaisin.

Lannoitus on kannattavinta nuorissa jo harvennetuissa metsissä. Metsän lannoittamisella on myös vaikutuksia metsän terveyteen; joissain tapauksissa lannoituksella nopeutetaan metsän toipumista esimerkiksi mäntypistiäisten aiheuttamasta kasvun alentumisesta. Pääasialliset lannoiteaineet ovat typpi, fosfori, urea ja tuhka.

Lannoituksesta koituvat kustannukset ovat vähennyskelpoisia metsäverotuksessa. Lisäksi metsien terveyslannoitukseen on mahdollista saada Kemera-tukea.

Tutustu UPM Metsänlannoitus -palveluun»
 

 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsäpalvelu, Metsänuudistaminen, Taimikon perkaus ja taimikonhoito, Kemera-rahoitus, UPM Metsänuudistaminen
 • Pieni metsäsanasto

  • K L M

   Kasvatuslannoitus

   Puuston tarvitsemien pääravinteiden, kangasmailla yleisimmin typen, lisäämistä metsään tarkoituksena parantaa puiden kasvua.

   Kasvu

   Yksittäisen puun tai metsäalueen puumäärän lisääntyminen tiettynä ajanjaksona, ilmaistaan yleisimmin kuutiometreinä tai prosentteina hehtaaria ja vuotta kohti.

   Kestävän metsätalouden rahoituslaki

   ​Yksityisille metsänomistajille tarkoitettu valtion avustusmuoto, jolla tuetaan tiettyjen metsänhoito- ja perusparannustöiden lisäksi myös metsäluonnon hoitoa.