Kunnostusojitus

​Kunnostusojituksessa metsän vesitalous tasapainotetaan
korjaamalla vanhoja ojia.

Metsäojat kasvavat ajan myötä umpeen ja niiden kuivausteho heikkenee. Suon vesitalous palautuu vähitellen alkuperäiseen tilaansa ja alueen puuston kasvu ja tuotto laskevat. Kunnostusojitus parantaa metsän tilavuuskasvua, koska pohjavedenpinta alenee ja veden ja ravinteiden liikkuvuus lisääntyy.

Kunnostusojituksen kannattavuutta kannattaa pohtia tarkastelemalla aiemman tehdyn ojituksen vaikutuksia puuston kasvuun. Mikäli kunnostusojitus on lisännyt merkittävästi puuston kasvua ja uudistushakkuuseen on vielä yli 20 vuotta, sitä kannattaa harkita vakavasti. Kunnostusojitusta säätelee metsä-, luonnonsuojelu-, ja vesilaki. Kunnostusojitus vaatii osaamista, ja siitä kannattaa olla yhteydessä UPM:n metsäasiakasvastaavaan.

Tutustu UPM Metsän vesitaloudenhoito - palvelupakettiimme»

 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Puukaupan ennakko- ja jälkityöt, Metsänhoidon tavoitteet, Metsän terveys, Metsänhoitotöiden toteutus, Metsäpalvelut. Tehdään yhdessä toiveidesi metsä.
  • Pieni metsäsanasto

    • T

      Turvekangas

      Suon ojituksen tuloksena kehittynyt, kasvillisuudeltaan pääosin kangasmaata muistuttava metsän kasvupaikka.