Koneellinen kitkentä

​Taimikon varhaisperkauksessa poistetaan ylimääräinen lehtipuusto, jotta nuoret viljelytaimet saavat kasvutilaa. Työn voi tehdä metsurityönä tai koneellisesti kitkevällä perkaajalla. Koneellinen kitkentä parantaa työn tehokkuutta.

Kitkevä perkaaja asennetaan metsäkoneeseen hakkuupään tilalle. Perkaaja puristaa lehtipuuvesat vahvoilla leuoilla kumien väliin ja kitkee ne juurineen maasta, mikä vähentää huomattavasti uudelleen vesomista. Tällöin toinen raivaussahatyökerta jää usein tarpeettomaksi ja seuraava työvaihe onkin vasta ensiharvennuksen aikaan.

Koneellista varhaisperkausta voidaan tehdä sulan maan aikana toukokuusta lokakuulle, joten työkausi on huomattavasti pidempi kuin manuaalisesti tehtävässä varhaisperkauksessa.

Taimikon varhaisperkaus on erittäin suositeltavaa sekä metsänhoidollisesta että taloudellisesta näkökulmasta. Oikea-aikaisesti toteutettuna varhaisperkaus on kustannustehokasta ja tulokset palkitsevia. Jo muutaman vuoden viivästyminen aiheuttaa kasvutappiota, hidastaa työtä huomattavasti ja sen vuoksi lisää metsänhoitotöiden kustannuksia.

Lue lisää UPM Taimikon konekitkentä sekä UPM Taimikon konekitkentä ja boorilannoitus -palveluista. Tutustu myös UPM Tuottotaimikko -palvelupakettiin, jossa metsänuudistamisen lisäksi taimikon varhaishoito tehdän koneellisesti kitkien.

Lisätietoja koneellisesta kitkennästä saat metsäasiakasvastaavaltasi. Katso vierestä videolta koneellista varhaisperkausta.
 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Raivaussahatyöt, Taimikon perkaus ja taimikonhoito, Metsänhoitotöiden toteutus, Ruohous, Kuusen istutus
 • Video

 • Pieni metsäsanasto

  • T

   Taimikon perkaus

   Taimikon hoitotyö, jossa poistetaan havupuuntaimikosta sitä haittaava liika lehtipuusto ja harvennetaan taimet sopivaan kasvatustiheyteen niin, että kasvamaan jää mahdollisimman hyvälaatuinen puusto.

   Taimikon varhaisperkaus

   Tehdään tarvittaessa silloin, kun havupuun taimet ovat noin 0,5–1,5 metrin pituisia. Varhaisperkauksessa poistetaan pienestä taimikosta sitä haittaavaa lehtipuustoa. Kuusentaimikoissa se kannattaa tehdä reikäperkauksena; lehtipuusto poistetaan noin yhden metrin säteellä perattavista taimista. Varhaisperkauksesta on hyvin tärkeä huolehtia. Ajallaan tehtynä se on taloudellinen ja hyvin kannattava toimenpide.

   Taimikonhoito

   Kaikki taimikon kasvattamiseksi tehtävät hoitotyöt, joita ovat mm. heinäntorjunta, varhaisperkaus ja taimikonperkaus ja -harvennus.