Kemera-rahoitus

Kestävän metsätalouden rahoituslailla (Kemera) valtio tukee yksityismetsien hoitoa. Tukea on mahdollista saada erilaisiin metsänhoidon toimenpiteisiin, jos tietyt kriteerit täyttyvät.

Yleisimmät metsänhoitotyöt, joihin Kemera-tukea on nykylainsäädännön mukaan mahdollista saada, ovat taimikon varhaishoito, nuoren metsän hoito, suometsän hoito, metsän terveyslannoitus sekä metsätien rakentaminen tai perusparannus. 

Ajankohtaisesta lainsäädännöstä saat helpoiten tietoa ottamalla yhteyttä UPM:n metsäasiakasvastaavaan. Hän selvittää kanssasi rahoituksen saantimahdollisuudet ja tekee tarvittavat Kemera-hakemukset puolestasi. UPM toteuttaa myös kaikkia Kemera-tuen alaisia metsänhoitotöitä.
 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsänuudistaminen, Taimikon perkaus ja taimikonhoito, Metsänhoitomenetelmien kehittyminen, Kuusen istutus, Männyn istutus
  • Pieni metsäsanasto

    • K M T U

      Metsäenergia

      Hakkuutähteet, pienikokoiset raivaus- ja ensiharvennuspuut sekä kannot ja lumpit ovat metsäenergiaa eli suoraan metsästä saatavaa energiapuuta.