Kantojen korjuu metsäenergiaksi

Kantoja kerätään päätehakkuualoilta kaivinkoneen erikoiskauhalla. Kannot ravistellaan ja halkaistaan noston yhteydessä 2–5 osaan riippuen kannon koosta, minkä jälkeen ne kootaan kasoihin. Kasoissa kannot puhdistuvat ja kuivuvat 4–8 viikkoa. Sen jälkeen kannot pidetään kuivumassa ja puhdistumassa tienvarsivarastossa yli kesän.

Kantoja nostetaan energiakäyttöön vain uudistushakkuiden yhteydessä ja kantojen noston soveltuvuus harkitaan aina kohteen mukaan. Osa uudistushakkuualan kannoista jätetään aina nostamatta luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Olosuhteet saattavat rajoittaa kannonnoston mahdollisuuksia.

Lue lisää metsäenergian käytön ympäristövaikutuksista»
 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsäenergia, Metsäenergian metsänhoidolliset edut, UPM Metsäenergia. Puhdasta ja edullista energiaa nyt ja tulevaisuudessa. , Hakkuutähteiden korjuu metsäenergiaksi, Pienpuun korjuu metsäenergiaksi
  • Video

  • Pieni metsäsanasto

    • M

      Metsäenergia

      Hakkuutähteet, pienikokoiset raivaus- ja ensiharvennuspuut sekä kannot ja lumpit ovat metsäenergiaa eli suoraan metsästä saatavaa energiapuuta.