Jokamiehenoikeudella saat

​Jokamiehenoikeudet antavat mahdollisuuden liikkua ja oleskella luonnossa tilapäisesti ja vahinkoa aiheuttamatta. Toisen omistamalla alueella ilman maanomistajan lupaa on sallittua: 

• Liikkua luonnossa omin voimin eli jalan, hiihtäen tai pyöräillen.
• Liikkua muualla kuin pihamaalla sekä muilla kuin sellaisilla pelloilla, niityillä tai istutuksilla, jotka voivat kulkemisesta vahingoittua. Esimerkiksi talvella pellon yli voit kulkea.
• Oleskella tilapäisesti alueilla, missä liikkuminenkin on sallittua. Esimerkiksi voit telttailla riittävän etäällä asumuksesta. Sovi maanomistajan kanssa pidempiaikaisesta leiriytymisestä. 
• Poimia luonnonvaraisia marjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kukkia. Saat myös kerätä pihlajan- ja katajanmarjoja. 
• Kerätä maahan pudonneita käpyjä, terhoja tai kuivia risuja.
• Kerätä kääpiä puuta vahingoittamatta. Huomaa, että pakurikääpää ei saa ottaa, sillä sen irrottaminen voi vahingoittaa puuta.
• Kulkea, uida ja peseytyä vesistössä sekä kulkea jäällä.
• Kalastaa mato-ongella ja pilkillä.

Lue mikä ei kuulu jokamiehenoikeuden piiriin.   

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsänomistamisen erilaiset tavoitteet, Vesiekosysteemit, Jokamiehenoikeudet ja -velvollisuudet, Metsiemme ruokasieniä , Vihdan tekeminen
jokamiehenoikeudet
  • Pieni metsäsanasto

    • M V

      Metsä

      Ekosysteemi, joka on puuston ja muun kasvillisuuden peittämä. Metsään kuuluvat maaperä sekä siihen liittynyt elollinen luonto. Metsäekosysteemi ja siihen kuuluvat lajistot ovat jatkuvassa muutostilassa.