Jokamiehenoikeudella et saa

​Ainutlaatuiset jokamiehenoikeutemme antavat kaikille Suomessa oleskeleville mahdollisuuden liikkua ja oleskella luonnossa alueen omistus- ja hallintaoikeudesta riippumatta. Jokamiehenoikeuksien mukainen käyttö ei saa vahingoittaa luontoa eikä aiheuttaa häiriötä. Kiellettyä on: 

• Aiheuttaa häiriötä tai haittaa toisille.
• Häiritä tai vahingoittaa lintujen pesiä ja poikasia.
• Häiritä poroja ja riistaeläimiä.
• Kaataa tai vahingoittaa kasvavia tai kuolleita puita. Puista ei saa ottaa oksia, tuohta, kuorta, käpyjä, pihkaa tai mahlaa ilman maanomistajan suostumusta. Tarvitset siis maanomistajan luvan vihreiden tuoreiden oksien katkomiseen esimerkiksi saunavihtaa varten. 
• Ottaa kuivunutta tai kaatunutta puuta, varpuja, sammalta, jäkälää, maa-ainesta tms. toisen maalta.
• Kerätä pakurikääpää, sillä sen irrottaminen voi vahingoittaa puuta. 
• Tehdä tulta toisen maalle ilman lupaa tai pakottavaa tarvetta. Jos metsäpalovaara on ilmeinen, niin avotulta ei saa sytyttää edes maanomistajan luvalla.
• Häiritä kotirauhaa esimerkiksi leiriytymällä liian lähelle asumuksia tai meluamalla.
• Roskata ympäristöä.
• Ajaa moottoriajoneuvolla maastossa ilman maanomistajan lupaa.
• Kalastaa ja metsästää ilman asianomaisia lupia.
• Päästää koiraa yleiselle uimarannalle, lasten leikkipaikaksi varatulle alueelle, kunnostetulle ladulle tai urheilukentälle.
• Pitää koiraa kytkemättömänä taajama-alueella, kuntopolulla tai toisen alueella.
• Pitää koiraa kytkemättömänä 1.3. - 19.8. välisenä aikana, jolloin riistaeläimillä on poikasia.

Tee hauskoja metsätestejä»  
 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsänomistamisen erilaiset tavoitteet, Jokamiehenoikeudet ja -velvollisuudet, Metsiemme ruokasieniä , Vihdan tekeminen, Metsävalokuvaus
Jokamiehenoikeudet
  • Pieni metsäsanasto

    • M

      Metsä

      Ekosysteemi, joka on puuston ja muun kasvillisuuden peittämä. Metsään kuuluvat maaperä sekä siihen liittynyt elollinen luonto. Metsäekosysteemi ja siihen kuuluvat lajistot ovat jatkuvassa muutostilassa.