Hankintakauppa

Hankintakaupassa puun myyjä sitoutuu toimittamaan ennalta sovitut puumäärät sovittuun aikaan ja paikkaan. Puun myyjä eli metsänomistaja vastaa puiden hakkuusta, hakkuukustannuksista ja puun kuljetuksesta varastolle.

Hän vastaa myös siitä, että puutavara täyttää hankintakauppasopimuksessa sovitut mitta- ja laatuvaatimukset. Lisäksi puun myyjän tulee huolehtia tarvittavista luvista ja ilmoituksista.

Koska tarkkaa puumäärää hakkuiden yhteydessä on vaikea arvioida etukäteen, sovitaan yleensä 10 % määräliukumasta. Hankintakaupassa puiden omistusoikeus siirtyy ostajalle yleensä mitattaessa.

Puukauppa mielessä?
Tutustu UPM Puukauppaan »

 


 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Käteiskauppa, UPM Puukauppa, Metsäsäätiö-maksu
  • Pieni metsäsanasto

    • H

      Hankintakauppa

      ​Puukaupan muoto, missä metsänomistaja toimittaa puut valmiina puutavarana tienvarteen. Hankintakaupassa puusta maksettava hankintahinta sisältää kantohinnan ohella myös puun korjuukustannukset, joista myyjä vastaa.