Hakkuutähteiden korjuu metsäenergiaksi

Hakkuutähde on kuusivaltaisten päätehakkuiden oksa- ja latvusmassaa sekä raivausrunkoja. Hakkuukone kasaa hakkuutähteen puunkorjuun yhteydessä kasoihin. Kasat jätetään hakatulle palstalle kuivumaan 4–8 viikoksi. Noin 30 prosenttia hakkuutähteestä jätetään aina maastoon luonnollisen ravinnetasapainon säilyttämiseksi.

Kuivat hakkuutähteet ajetaan tienvarteen, jossa kasa yleensä peitetään erikoispaperilla. Hakkuutähde voidaan myös paalata. Paalausmenetelmää käytetään, jos hakkuutähteellä on edessä pitkä auto- tai junakuljetusmatka. Tienvarsivarastossa hakkuutähde kuivuu vielä 4–6 kuukautta.

Kuivan hakkuutähteen toimittamiselle käyttöpaikalle on olemassa kolme vaihtoehtoista menetelmää: hakkuutähteet voidaan hakettaa tienvarressa tai kuljettaa käyttöpaikalle irtotähteenä tai paaleina. Irtotähde ja paalit murskataan käyttöpaikalla kiinteällä murskaimella, kun taas metsähake menee suoraan energiakäyttöön. 

Lue lisää puunkorjuusta»


 

 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsäenergian metsänhoidolliset edut, UPM Metsäenergia. Puhdasta ja edullista energiaa nyt ja tulevaisuudessa. , Metsäenergia, Pienpuun korjuu metsäenergiaksi, Metsäenergian käytön ympäristövaikutukset
  • Pieni metsäsanasto

    • E H M

      Hakkuutähde

      ​Hakkuussa metsään jäävät puun oksat, latvukset sekä ainespuuksi kelpaamattomat pienpuut ja rungosta katkotut laho-osat. Hakkuutähteet otetaan talteen yhä useammin energiapuuksi etenkin kuusivaltaisissa uudistushakkuissa.