Eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus

​Eri-ikäisrakenteisessa tai jatkuvan kasvatuksen metsässä kasvaa erikokoisia ja eri-ikäisiä puita. Eri-ikäisrakenteinen metsä on uusi kasvatustapa, jossa metsä pysyy jatkuvasti puupeitteisenä.

Metsää uudistetaan ja kasvatetaan samanaikaisesti, eikä erityisiä kasvuvaiheita ole. Hakkuun tavoitteena on, että uutta taimiainesta syntyy jatkuvasti ja alikasvos pidetään runsaana ja hyväkuntoisena. Hakkuita tehdään säännöllisesti 15-30 vuoden välein, jotta metsikössä on tilaa luontaiselle uudistumiselle. Säästöpuita ja säästöpuuryhmiä jätetään myös jatkuvan kasvatuksen metsään.

Eri-ikäisrakenteisessa kasvatuksessa pääasialliset hakkuutavat ovat poiminta- ja pienaukkohakkuu. Poimintahakkuussa poistetaan metsikön suurimpia, viallisia ja ylitiheissä ryhmissä kasvavia puita.  Pienaukot ovat enintään 0,3 hehtaarin suuruisia, joilla edistetään luontaista uudistumista ja lehtipuusekoituksen saamista metsään. 

UPM tarjoaa kokonaispalvelua metsien hoitoon ja käyttöön metsänomistajan omien tavoitteiden mukaisesti. Jos haluat lisätietoja uusista hakkuutavoista, ota yhteyttä UPM yhteyshenkilöösi. Häneltä saat asiantuntevat neuvot metsällesi parhaiten sopivista ratkaisuista.


 

Lue koko artikkeli

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsälaki, Metsänomistajan oikeudet ja velvollisuudet, Puukaupan ennakko- ja jälkityöt, Metsänomistamisen erilaiset tavoitteet, Metsänhoidon tavoitteet
eri-ikäisrakenteisuus
  • Pieni metsäsanasto

    • K P U

      Uudistaminen

      Uuden puusukupolven perustaminen. Uudistaminen voidaan tehdä viljellen – istuttamalla tai kylvämällä – tai luontaisesti.